Omwille van de uitgestrektheid van het gebied zijn er twee vestigingen:

Lennik

open van vrijdagavond 19 tot maandagmorgen 8 uur

doorlopend

Ophasselt

 

open op zaterdag, zondag en feestdagen van 8u - 20u

Op vrijdag en na 20u kan u steeds terecht op de hoofdwachtpost te Lennik

Raadplegingen en huisbezoeken na afspraak via het nummer 1733 . U zult doorgeschakeld worden naar het onthaal van Lennik of Ophasselt.

Indien mogelijk kom zelf naar de wachtpost : de raadplegingen zijn op afspraak , u wordt sneller geholpen en de mogelijkheden voor onderzoek en behandelingen zijn groter. Voor de raadplegingen, huisbezoeken en technische prestaties worden de conventie ( RIZIV) tarieven gehanteerd.

Betaling bij voorkeur met bankkaart.  In de wachtpost zelf is derde betaling voorzien voor de rechthebbenden.

Mee te nemen :

  • Identiteitskaart of ISI  plus kaart voor kinderen.
  • Medicatielijst, evt medische verslagen.

Verloop :

Na aanmelding bij  het onthaal zult u ontvangen worden door een van de artsen.

Zo nodig  en mits uw toestemming  kan deze de  bestaande verslagen van andere artsen/ziekenhuizen  raadplegen.

Na de raadpleging stuurt  zij/hij een verslag naar uw huisarts.

Er is geen mogelijkheid langdurende werk/les onbekwaamheid voor te schrijven, noch voorschriften of attesten die door de eigen huisartsen kunnen worden uitgeschreven.